درباره ما:

...

دسته بندي مطالب

بايگاني

لينك دوستان

لينك هاي روزانه

چند نمونه از سوالات امتحانی پایه ی پنجم دبستان

نوشته : آقااحمدی | در : نهم فروردین ۱۳۹۱ |

5 - هنگام ظهور اسلام، بیش تر مردم عربستان .................. و بقیّه، .................. بودند.

6- عرب ها به صورت .................. زندگی می کردند

7- مهم ترین شهر عربستان ......... بود.

8- حضرت محمّد(ص) در شهر ......... به دنیا آمد.

9- نام پدر حضرت محمّد(ص)، ............ و نام مادرش، ............ بود.

10- پدربزرگ حضرت محمّد(ص)، .................. از افراد معروف قبیله ی ............. بود.

 11- پدر حضرت محمّد(ص) چه زمانی درگذشت؟

12- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی مادرش را از دست داد؟

13- نگهداری حضرت محمّد(ص) را بعد از مادرش چه کسی برعهده گرفت؟

14- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی پدربزرگش را از دست داد؟

15- پس از پدربزرگش، چه کسی سرپرستی حضرت محمّد(ص) را به عهده گرفت؟

16- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی با خدیجه ازدواج کرد؟

17- حضرت خدیجه(ع) چگونه زنی بود؟

18- حضرت محمّد(ص) چه مدّت در سال برای عبادت خدا به غار حرا می رفت؟

19- حضرت محمّد(ص) برای عبادت خدا به کجا می رفت؟

20- چرا حضرت محمّد(ص) یک ماه در سال به غار حرا می رفت؟

21- بعثت یعنی چه؟

22- حضرت محمّد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شد (به بعثت رسید)؟

?-??- نخستین کسانی را که به دین اسلام ایمان آوردند، نام ببرید.

23- نخستین زنی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

24- نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آورد، که بود؟

25- پیامبر در آغاز بعثت، چگونه مردم را به اسلام دعوت می کرد؟

26- چرا کافران به مبارزه با پیامبر برخاستند؟

27- وقتی کافران نتوانستند مسلمانان را از حبشه بازگردانند، به چه کاری دست زدند؟

28- خداوند بعد از چند سال به حضرت محمّد(ص) مأموریت داد تا مردم را آشکارا به اسلام دعوت کند؟

29- کافران و ثروتمندان مکّه، ابتدا چگونه خواستند که حضرت محمّد(ص) را از راه خدا بازدارند؟

30- چرا عدّه ای از مسلمانان به حبشه هجرت کردند؟

31- سرپرستی مسلمانانی را که به حبشه هجرت کردند، چه کسی بر عهده داشت؟

32- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان چند سال طول کشید؟

33- قطع رابطه ی کافران با مسلمانان، چگونه از بین رفت؟

34- چرا کافران تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟

35- چگونه مکّه به دست مسلمانان فتح شد؟

 

36- مهم ترین کار پیامبر در مدینه چه بود؟

37- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید.

38- سه خصوصیّت اخلاقی حضرت محمّد(ص) را بیان کنید.

39- مبدأ تاریخ مسلمانان چیست؟

40- در شبی که کافران تصمیم گرفته بودند پیامبر را به قتل برسانند، چه کسی به جای وی در بسترش خوابید؟

41- سردسته ی مخالفان پیامبر در مکّه، که بود؟

42- حضرت محمّد(ص) در سال هفتم هجری به پادشاهان کدام کشورها نامه فرستاد و آن ها را به دین اسلام دعوت کرد؟

43- وقتی حضرت محمّد(ص) برای دعوت به اسلام به ایران نامه فرستاد، چه کسی پادشاه ایران بود؟

?-??- چرا پادشاه ایران، خسرو پرویز، نامه ی حضرت محمّد(ص) را پاره کرد؟

44- وقتی حضرت محمّد(ص) شنید که خسرو پرویز نامه اش را پاره کرده است، چه فرمود؟

45- پیامبر اسلام در سنّ ...... سالگی و در ............ رحلت فرمود.

46- زندگی حضرت محمّد(ص) چگونه بود؟

47- بهترین سرمشق و الگو برای زندگی ما مسلمانان چیست؟

48- بیعت یعنی چه؟

49- در زمان کدام خلیفه، مسلمانان به ایران حمله کردند و حکومت ساسانیان را شکست دادند؟

50- پس از رحلت پیامبر، چه کسی به خلافت انتخاب شد؟

51- بعد از ابوبکر، چه کسی خلیفه شد؟

52- خلافت عمر چند سال طول کشید؟

53- بعد از عمر، چه کسی به خلافت رسید؟

54- بعد از عثمان، چه کسی به خلافت رسید؟

55- علّت جنگ حضرت علی(ع) با معاویه کسی بود؟

56- خوارج چه کسانی بودند؟

57- کتاب نهج البلاغه، حاوی سخنان ارزشمند کدام شخصیّت است؟

58- حضرت علی(ع)، در چه تاریخی به شهادت رسید؟

59- حضرت علی(ع)، کدام شهر را مرکز خلافت خود قرار داد؟

60- کدام قسمت از سرزمین های اسلامی در زمان خلافت حضرت علی(ع)، از دستورات وی پیروی نکرد؟

61- در زمان خلافت حضرت علی(ع)، حاکم شام چه کسی بود؟

62- جنگ نهروان بین چه کسانی درگرفت؟

63- حضرت علی(ع)، در کدام جنگ خوارج را شکست داد؟

64- چه کسی حضرت علی(ع) را به شهادت رساند؟

65- حضرت علی(ع) در کجا و به دست چه کسی ضربت خورد؟

?-?- شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟

66- چرا امام حسن(ع) مجبور شد صلح با معاویه را بپذیرد؟

67- واقعه ی کربلا چه تأثیرات و نتایجی داشت؟

 

68- پس از شهادت حضرت علی(ع)، پیروان آن حضرت با چه کسی بیعت کردند؟

69- مؤسس(بنیان گذار) سلسله ی بنی امیّه که بود؟

70- معاویه کدام سلسله را تأسیس کرد؟

71- امام حسین چند سال امامت کرد؟

72- امام حسین(ع)، از کجا به کجا هجرت کرد؟

73- جنگ بین امام حسین(ع) و یارانش با لشکر یزید، در چه تاریخی رخ داد؟

74- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟

75- ابومسلم که بود و چه کرد؟

76- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟

77- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟

78- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟

79- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

80- چرا قیام های زیادی بر ضد بنی عبّاس صورت گرفت؟

81- در زمان حکومت ............، قبایل ترک به ایران آمدند.

82- سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند، عبارت اند از: ............ و ............ و ............ .

83- در زمان حکومت سلسله های ترک، ایرانیان چه نقشی در اداره ی کشور داشتند؟

84- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟

85- معنای استقلال را با ذکر یک مثال توضیح دهید.

86- در جمهوری اسلامی، مردم چگونه در اداره ی کشور شرکت می کنند؟

?-?- حکومت ایران در ...... فروردین سال ......... به جمهوری اسلامی تبدیل شد.

87- بیش از ...... درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند.

88- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

 


89- قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیگانگان چگونه در امور کشور دخالت می کردند؟

90- انقلاب اسلامی به رهبری چه کسی به پیروزی رسید؟

91- چرا مردم مسلمان ایران آزادی می خواستند؟

92- هر جامعه ای باید ...... داشته باشد.

93- قانون جامعه ی ما قانون ...... است.

94- جمهوری اسلامی بر پایه ی .................. است.

95- دستورات و قوانین خداوند به وسیله ی ............ به انسان می رسد.

96- پس از پیامبر، رهبری جامعه ی اسلامی بر عهده ی ..................... است.

97- مهم ترین قانون هر کشور، قانون ............ نام دارد.

98- .............................. قوانین را تصویب می کند.

99- بالاترین مقام کشور، مقام ............ است.

100- ............... به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

101- در قانون اساسی هر کشور، ....................................... مشخّص شده است.

102- وظیفه ی دولت چیست؟

103- چرا جامعه به رهبر نیاز دارد؟

104- حضرت آیت الله خامنه ای در چه سالی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شد؟

105- سه صفت رهبر جامعه ی اسلامی را بیان کنید (نام ببرید).

106- انقلاب اسلامی ایران بر چه پایه هایی استوار است (به پیروزی رسید)؟

?-?- چرا می گوییم حکومت اسلامی ما از نوع ولایت فقیه است؟

107- اوّلین رهبر انقلاب اسلامی ایران چه کسی بود؟

108- در جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین وظیفه ی حکومت چیست؟

109- اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند، چه نتیجه ای به دست می آید؟

110- حکومت جمهوری اسلامی برای بهتر شدن زندگی مردم چه وظیفه ای دارد؟

111- در جامعه ی اسلامی، هر کس مسئول کارهای خود است؛ این جمله یعنی چه؟ یک نمونه بیان کنید.

 

112- تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید

113- آیا در جامعه ی اسلامی، هر کس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید.

 

114- چهار عامل مشترک در میان همه ی مسلمانان را نام ببرید.

115- قرآن به مسلمانان درباره ی وحدت چه دستوری داده است؟

116- اگر در جامعه ی اسلامی به جای وحدت، تفرقه وجود داشته باشد، چه اتّفاقی می افتد؟

117- از ویژگی ها و نشانه های مهم جامعه ی اسلامی، دو مورد را نام ببرید.

118- مسلمانان برای آن که از فکر یک دیگر کمک بگیرند، چه می کنند؟

118- مشورت با دیگران چه فایده هایی دارد؟

 

119- درباره ی چه مسائلی نمی توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟

 

120- معنای تعاون چیست؟

121- در جامعه ی اسلامی رابطه ی افراد با یک دیگر، مانند چه رابطه ای است؟

 

122- جمعیّت هلال احمر در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

 

123- کمیته ی امداد امام خمینی در چه زمینه هایی به مردم کمک می کند؟

 

124- دو نمونه از تعاون در جامعه را نام ببرید.

 

125- معنای انفاق چیست؟

 

126- قرآن به مسلمانان درباره ی تعاون چه دستوری داده است؟

127- دو نمونه وقف را نام ببرید.

128- ایثار یعنی چه؟

129- چرا شهادت بالاترین درجه ی ایثار و فداکاری است؟

130- اگر مردم در مواقع ضروری ایثار و فداکاری نکنند، کشور با چه خطری روبه رو می شود؟

131- بالاترین درجه ی ایثار چیست؟

132- ایثار جان یا ............، بالاترین درجه ی ایثار است.

133- بسیج، نخستین بار در سال ......... به فرمان ............... تشکیل شد.

مطالب پيشين